Wednesday, 24 July 2024

ความสามารถในการเล่นเกมแก้ไขข้อผิดพลาดการยกเว้นตนเอง

22 Feb 2024
73

เกม

หน่วยงาน{กำกับ|ควบคุม|ดูแล}ดูแล เดนมาร์ก กิจกรรมการเล่นโดยประกาศว่าได้แก้ไขปัญหาการยกเว้น{ตนเอง|ตัวเอง}ที่{ส่งผล|มีผล}กระทบต่อผู้คนมากกว่าพันคนหน่วยงาน{กำกับ|ควบคุม|ดูแล}ดูแลยัง{ระบุ|เจาะจง|กำหนด}ข้อผิดพลาดในโครงการ “ไม่ต้องขอบคุณโฆษณาการพนัน” ของเดนมาร์กปัญหาทั้งสองได้รับการแก้ไขและรายงานต่อ หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเดนมาร์{ก.|กรัม}

สำหรับการอ้างอิง ข้อผิดพลาด{เริ่มต้น|เริ่ม}พบว่าผู้เล่นที่ยกเว้น{ตัวเอง|ตนเอง}สามารถเข้าถึงเกมบางเกมได้จากข้อมูลของ Spillemyndigheden ปัญหานี้{ส่งผล|มีผล}กระทบต่อผู้ที่{เพิ่ง|พึ่ง|เพิ่งจะ|พึ่งจะ}ต่ออายุ ROFUS การยกเว้น{ตนเอง|ตัวเอง}.หน่วยงานอธิบายว่าการต่ออายุยังคงรักษาการยกเว้นเดิม แต่ไม่สามารถครอบคลุมเกมที่เพิ่มใหม่ในรูปแบบการยกเว้น

รวมของ 1,200 ผู้เล่น ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ Spillemyndigheden รายงานหน่วยงาน{กำกับ|ควบคุม|ดูแล}ดูแลเน้นว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วและตอนนี้ผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบจะถูกยกเว้นจากการพนัน

ในระหว่างนี้ Spillemyndigheden {ระบุ|เจาะจง|กำหนด}ข้อผิดพลาดใน “ไม่ต้องขอบคุณโฆษณาการพนัน” ซึ่งได้รับการแก้ไขทันทีหน่วยงานเฝ้าระวังเดนมาร์กยังมั่นใจได้ว่าข้อผิดพลาด{เหล่านี้|กลุ่มนี้|พวกนี้}จะไม่เกิด{ขึ้นกับ|สังกัด|ขึ้นอยู่กับ}ผู้ลงทะเบียนในอนาคตอีก{ต่อไป|ถัดไป}

ความเสียหายของเกม Reals the Error

Spillemyndigheden รายงานคดีต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเดนมาร์กว่าเป็นการละเมิดข้อมูลหน่วยงาน{กำกับ|ควบคุม|ดูแล}ดูแลเน้นความปรารถนาที่จะปกป้องผู้เล่นเดนมาร์กและให้พวกเขาได้รับการยกเว้น{ตนเอง|ตัวเอง}ที่{เชื่อถือ|เชื่อใจ|ไว้ใจ|วางใจ|เชื่อมั่น}ได้

หน่วยงานเฝ้าระวังเดนมาร์กอธิบายว่าพยายามอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่า ROFUS เป็นบริการที่มั่นคงและ{เชื่อถือ|เชื่อใจ|ไว้ใจ|วางใจ|เชื่อมั่น}ได้ซึ่งผู้เล่นสามารถไว้วางใจได้ด้วยเหตุนี้หน่วยงาน{กำกับ|ควบคุม|ดูแล}ดูแลกล่าวว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวเป็น “น่าเสียดายมาก”

ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกตั้งค่าให้รับข้อความโดยตรงผู้เล่นที่ยังคงมีคำถาม{ใดๆ|ใดๆก็ตาม|อะไรก็ตาม|อะไรก็แล้วแต่}{ควร|ควรจะ}ติดต่อ Spillemyndigheden.

หน่วยงานขอให้ผู้ประกอบการชั่งน้ำหนักในระบบ AML

ในเดือนมกราคม หน่วยงาน{กำกับ|ควบคุม|ดูแล}ดูแลได้ทำงานเพื่อ{ปรับปรุง|แก้ไข|เปลี่ยนแปลง|ปรับปรุงแก้ไข|ปรับแก้|ปรับแต่ง}ระบบป้องกันการ{ฟอก|ขัด|ถู}เงินใหม่ของเดนมาร์ก คือ GoAmlโซลูชันที่ดำเนินการโดย{สำนักงาน|ที่ทำการ}เลขาธิการ{ฟอก|ขัด|ถู}เงิน ได้รับการออกแบบมาเพื่อ{ระบุ|เจาะจง|กำหนด}และแสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการ{ฟอก|ขัด|ถู}เงินหรือการ{จัดหา|หา}เงินทุนการก่อการร้าย

Spillemyndigheden เชิญผู้ประกอบการพนันให้ชั่งน้ำหนักในระบบและแนะนำตัวบ่งชี้การ{ฟอก|ขัด|ถู}เงินใหม่ตามหน่วยงาน{ระบุว่า|บอกว่า|กล่าวว่า}ระบบ{ปัจจุบัน|ปัจจุบันนี้|ตอนนี้|เดี๋ยวนี้}ล้มเหลวในการสะท้อนความ{ซับซ้อน|สลับซับซ้อน}ของภาคการพนันอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นสาเหตุที่{จำเป็น|ต้อง|จำเป็นต้อง|จำเป็นจะต้อง}ต้องมีการเปลี่ยนแปลง